OBXECTIVOS


Os obxectivos deste proxecto son:

1. Potenciar o gusto pola cultura con especial atención á de Galicia.
2. Coñecer homes e mulleres que realizaron aportacións importantes á cultura e á sociedade galega.
3. Fomentar o espíritu colaborativo
4. Animar o noso alumnado a expresarse mediante distintos xeitos